Privacy - Barleys

Privacy

Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar website.
Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens en in het bijzonder de identificatie, de persoonlijke situatie en de contact informatie: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email adres.
Deze gegevens kunnen worden verzameld, geregistreerd, opgeslagen, aangepast, behandeld en/of gebruikt door Barley’s / Personne Consulting Comm.V in overeenstemming met de bepalingen die hierna volgen.
Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt nooit gegevens met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw filosofische overtuigingen, uw religie, uw lidmaatschap van een vakbond, uw seksleven of seksuele geaardheid en uw genetische gegevens.
Waarom en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?
Op u betrekking hebbende persoonsgegevens die door u aan Barley’s / Personne Consulting Comm.V zijn meegedeeld, worden door Barley’s / Personne Consulting Comm.V verwerkt voor gebruik bij de verwerking van uw bestellingen. Barley’s / Personne Consulting Comm.V kan het nodig achten uw persoonsgegevens te verwerken naar aanleiding van een specifiek verzoek, gebaseerd op uw toestemming, voor het verzenden van uitnodigingen, advertenties of andere elektronische communicatie.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden door Barley’s / Personne Consulting Comm.V bewaard voor de tijd die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze worden verwerkt. Aan het einde van deze bewaarperiode, en behoudens de noodzaak om de betreffende persoonsgegevens voor andere doeleinden te bewaren, zal Barley’s / Personne Consulting Comm.V deze gegevens verwijderen.